Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Bedömningen

Under din studietid kommer du att bedöma inte bara alla typer av information, material, böcker m.m. som du använder i din egen utredning. Du ska också bedöma andra studenters arbeten, ofta i en oppositionsuppgift.

Ett tips vid bedömningen av andras arbete är att starta i rekommendationerna för hur man ska göra för att uppnå en effektiv och läsvärd skriftlig presentation. Utöver det finns ytterligare några punkter att ha i åtanke, vilka tas upp i denna del av Metoddoktorn.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.