Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Experter

En expert är en person som kan antas veta mycket om det du tänker skriva om i din utredning. Kan du få tillgång till expertens kunskaper kan din utredningsprocess förkortas avsevärt. Här följer några goda råd inför expertkontakter.

Vilka är experter och var finns de?

Expert kan den vara som under en längre tid sysslat med ett ämnesområde. T.ex. en doktorand ägnar minst fyra år åt ett avhandlingsämne och kan efter examen fortsätta forska inom ämnet. På universitet och högskolor över hela världen finns det därför experter, doktorer, forskare, docenter och professorer, som under lång tid sysslat med just det som du ska skriva uppsats om. Olika branschföreningar, Sveriges kommuner och Landsting, arbetsgivarföreningar, fackföreningar och andra intresseföreningar (Naturskyddsföreningen, patientorganisationer, FAR m.m.) har specialister som bevakar sina respektive områden. Det finns också industriforskningsinstitut som forskar inom olika sektorer i näringslivet. Hos olika myndigheter finns också specialister. Internationellt finns mängder av organisationer med olika inriktningar.

Detta kan en expert bidra med

En expert kan t.ex. ge tips om aktuell och relevant litteratur, informera om pågående forskningsprojekt och ge uppslag till problem som behöver undersökas inom ämnesområdet. Innan du kontaktar en expert bör du därför vara väl inläst på området genom att ha gjort en ordentlig litteraturgenomgång. Ju bättre inläst du är på tillgängliga källor desto större är sannolikheten att experter tycker att det är intressant att tala med dig.
I en del fall kan experter som man haft kontakt med vara behjälpliga med att granska den färdiga uppsatsen och därmed validera resultaten.

Nyttiga länkar

  • Exempel på webbplatser där du kan påbörja sökningen efter experter inom ditt område:
  • Expertsvar -- här får du tips på lämpliga forskare och hur han/hon kan nås.
  • Forskning.se -- den nationella forskningsportalen

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.