Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Modeller -- besvär eller hjälp?

vFörr eller senare kommer du under examensarbetet in på diskussioner om modeller och hur modeller kan användas. Vi är dock medvetna om att det kan råda olika uppfattningar om och attityder till bruket av modeller. Därför redogör vi här för några vanliga uppfattningar om modeller och hur vi bemöter dem.

Modeller är

 • ett hinder för att komma någonstans i arbetet
  Nej, modellen är inget hinder för arbetet. Tvärtom är modellen är en hjälp för att strukturera området och att precisera arbetet.
 • en förenkling av verkligheten
  Ja, det är ofta riktigt men det räcker inte. Modellen är mycket mer och framför allt bör du inse vad  modellen innebär för ditt utredningsarbete. Faktiskt behöver inte modeller avbilda någon verklighet. Det viktiga är att de fungerar. Metaforer (som behandlas i ett eget avsnitt i Metoddoktorn) är exempel på sådana modeller.
 • en akademisk finess som man kan ha eller vara utan
  Nej, att arbeta med modeller är ett sätt att vara systematisk i det vetenskapliga arbetet. Vi kan inte vara utan modeller. De finns i vår hjärna vare sig vi vill det eller inte genom våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Men vi måste redovisa och utveckla dem!
 • en tydligen nödvändig metodformalia
  Nej, modeller är ingen formalia. De är nödvändiga och du som utredare borde aktivt arbeta med modeller.
 • några bilder med boxar och pilar som man kan lägga in i början
  Visst kan modeller åskådliggöras i schematiska bilder men de bygger på en noggrann definition av det som ingår. Det är den egna utredningens modell som är det intressanta – inte andras!
 • något som gör handledaren glad
  Ja, ett medvetet arbete med modeller gör att arbetet blir enklare, mer genomskinligt  och andra deltagare i processen kan lättare förstå och komma med synpunkter.
 • ett verktyg som hjälper dig i arbetet
  Ja, så är det. Men du får inte modellen utan ett visst besvär. Du får jobba för den!