Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Att räkna statistik

Vid en kvantitativ undersökning behövs ofta någon form av statistisk bearbetning. Tillhör du dem som i det längsta försöker undvika sådana? Så behöver det inte nödvändigtvis vara!

Inkludera statistikbehandlingen i din plan

När du konstaterat att en statistisk behandling av materialet behövs bör du planera för detta i undersökningen. Många aspekter på intervjuformulär eller enkäter -- begrepp, indikatorer, skalor, typ av analys med mera. -- behöver läggas in i planen. Du måste alltså veta vilken typ av analys du ska göra innan du startar fältarbetet! 

Undvik överdrifter

Den statistiska behandlingen bör dock inte gå till överdrift utan måste ställas i relation till aspekter som är viktiga för utredningen, så som precision i verktyg och urval, samt behovet av precision överhuvudtaget i utredningen. Ofta klarar man sig med enklare mått så som till exempel medelvärden, standardavvikelser, korstabuleringar och så vidare. 

Programvaror

Det finns en mängd programvaror på marknaden som kan användas för att göra statistiska beräkningar. Exempelvis MS-Excel klarar de flesta enklare analyser, liksom kalkylprogram som ingår i andra så kallat Office-paket. Men ibland behövs mer avancerade analyser, så som till exempel chi-square och regressionsanalyser. Din högskola har förmodligen licens på programvaror som till exempel SAS, Minitab, SPSS eller liknande. Kolla med din institution vem du ska vända dig till för en introduktion!

Vidare läsning

Programvaror och tjänster

Under din studietid har du möjlighet att installera vissa programvaror på din egen dator. För att komma åt sidan måste du logga in med din studentmejl. 

 

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.