Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Ämnet

Första momentet för en utredning är att bestämma vad utredningen ska utreda, d.v.s. vilket ämne som ska behandlas. Detta ligger till grund för de övriga momenten och har således stor betydelse för hur din utredning kommer att se ut.

I denna del av Metoddoktorn hittar du några frågeställningar och tillvägagångssätt inför detta grundläggande moment i din utredning.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.