Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Några kriterier vid ämnesval

När du undersökt olika möjligheter för vad du vill skriva om måste du skära ner de möjliga alternativen för att så småningom välja ett. Här redogör vi för några exempel på kriterier som du kan använda dig av i detta moment.

Ditt eget intresse av ämnet

Du ska nu leva med det ämne du väljer under större delen av terminen. En bra utgångspunkt är att du själv "känner för" ämnet du väljer. Inte att du väljer ämnet utifrån vad att andra personer tycker är bra eller för att ämnet tycks vara väldigt 'inne' för tillfället. 

Din egna förkunskaper

Det blir klart mindre arbete om du väljer ett ämne som du redan känner till något om och kanske arbetat med tidigare. Du kan då räkna med att komma snabbare in i ämnet eftersom du kanske vet i stort vilka teorier som finns, var du ska börja söka de specifika källorna, vilka aspekter som kan vara intressanta att utreda o.s.v. Om du tidigare läst flera kurser inom t.ex. international business kan det vara en bra idé att välja ett ämne med den inriktningen. Notera dock att dina tidigare kunskaper vanligtvis inte räcker för ditt uppsatsarbete, du måste ändå genomföra en omfattande litteratursökning. 

Svårighetsgrad

Olika ämnen har olika svårighetsgrad. Svårigheterna kan gälla t.ex. vilken kunskap som krävs för att genomföra utredningen. Vissa ämnen kan kräva kunskaper inom andra områden än ekonomi -- teknik, miljö, statistik m.m. En del ämnen är svåra i sig själva, även för erfarna forskare. Man kan möjligen känna igen dem på att man pratar om dem som "kunskapsfronten", det är svårt att finna material om det i läroböcker, tidskrifter m m. En annan svårighet kan vara att vare sig din handledare eller någon annan på din institution känner till ämnet speciellt väl. Detta i sig borde inte vara något hinder då du via olika webbaserade informationstjänster (främst via vårt bibliotek) kan få access till enorma mängder information. En ytterligare svårighet kan vara att en utredning av ämnet  tar mycket lång tid av olika skäl.

Originalitet

Utredningen bör bidra med någonting nytt. Antingen i arbetssättet med och i analysen av olika begrepp, metoder och resultat. Någon bör bli upphetsad av din utredning och vill ta del av den. Din utredning bör dessutom ha en klar poäng, d.v.s. något som den är bäst på och som skiljer den från andra utredningar.

Intresse och Användbarhet

Oavsett vilket ämne du väljer ska utredningen vara intressant och användbar för din målgrupp. Om du skriver om val av specifika media för en marknadschef i ett företag utgör målgruppen endast en enda person. Skriver du däremot om  t.ex. rabattsystem i bilbranschen så är utredningen användbar för alla bilköpare. Ibland väljer studenter ämnen som är användbara i en bransch där man sedan avser att söka jobb.

Aktualitet

Om ämnet är aktuellt i den meningen att det förekommer i olika massmedia kommer med viss sannolikhet ditt resultat att uppmärksammas -- under förutsättning att utredningen är bra. I en del fall har tvärtom ett ämne varit rätt så dött en längre tid när studenterna börjat sitt arbete, men blivit verkligen hett efter några månader när uppsatsen väl stått klar.

Sammanfattande slutsats

Undersök ett problem som är intressant inom ett område du behärskar. Skriv så du blir läst och se till att argumentationen håller!

Mer information

Filmklipp som kan komplettera informationen i detta avsnitt: