Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Hur du presenterar

Presentation är en viktig del i ekonomutbildningen och är något du har nytta av att kunna under hela din karriär. Men hur presenterar man då en utredning? Här ger vi några principer för en effektiv presentation.

Olika principer för olika presentationssätt

Utredningsarbete betyder inte bara skrivande utan oftast också muntlig presentation. Och det är inte riktigt samma principer som gäller i de båda fallen. Det går t.ex. sällan att bara korta ned den skrivna texten och göra vackra PowerPoint-bilder av den. Och vackra PowerPoint-bilder är inte samma sak som en bra presentation.

Principer för effektiv presentation

Några enkla frågor och principer som du behöver behöver tänka på för att din presentation ska bli effektiv:

  • Vilka talar du till? Anpassa språket till målgruppen!
  • Vad är poängerna med din utredning?
  • Vilka resultat vill du uppnå med presentationen?
  • Utnyttja kroppsspråk!
  • Visualisera gärna på lämpliga sätt med hjälp av figurer, men överdriv inte!

Mer information

Filmklipp som kan komplettera informationen i detta avsnitt:

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.