Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Korta handledningsråd

För dig som börjar känna panik över din utredning har vi sammanställt några korta och koncisa råd över det viktigaste att hålla reda på. Har du nedanstående tillräckligt klart för dig kan det vara en bra början för att ro ditt utredningsarbete i hamn.

En intressant och tydlig poäng

Ha en intressant och tydlig poäng! Koncentrera utredningen på något som du tycker är intressant och viktigt och som du kan övertyga läsaren om.

Tänk på målgruppen

Ha alltid en eller flera läsare som för utredningen, skriv inte för dig själv. Försök placera dig i läsarens situation och se till att resonemang och formuleringar är begripliga. En utredning ska vara anpassad för snabb läsning, men tåla noggrann och kritisk granskning.

Skriv för publicering

Skriv för publicering, inte bara för betyg! Hur kan du nå läsare utanför seminariegruppen? Som tidningsartikel, på blogg, genom muntlig föredragning?

Olika versioner kan bli nödvändigt

Dina läsare kan vara så olika att du behöver skriva flera versioner av uppsatsen. Uppdragsgivare i företag eller organisationer har ofta andra intressen och förkunskaper än akademiska läsare.

Var konstruktiv

Var konstruktiv, d.v.s.kreativ och kritisk! Det gäller att hitta en balans mellan nyskapande och förmåga att bevisa.

Primär- och sekundärdata

Se till att så att du har god tillgång till information. Utan tillräckligt mycket och tillräcklig bra information blir ingen utredning bra. Primärdata, som man själv ska samla in, kan vara riskabelt och ta tid. Sekundärdata är ofta billigare, snabbare och säkrare. Men för båda gäller att vara noga med källkritiken. Och var alltid noga med källhänvisningar för sekundärdata.

Var övertygande

Du måste kunna övertyga en kritisk läsare. Använd gärna liknelsen med en domstol! Det gäller att övertyga domarna om att bevisen håller.

Tydliggör egna värderingar

Var tydlig med värderingar. Enbart påstådd objektivitet övertygar inte. Visa istället tydligt dina värderingar och hur du tagit hänsyn till dem för att få en relevant, balanserad och saklig utredning.

Var beredd på överraskningar

Ha beredskap för överraskningar! Utredningar går sällan helt efter plan. Avvikelserna kan vara såväl positiva som negativa. Var beredd att upptäcka möjligheterna och att eliminera problemen.

Gör det enkelt -- fokusera på poängen

Krångla inte till utredningen. I princip ska bara det som bidrar till en övertygande bevisning av poängen finnas med. Det finns en fin gammal princip inom vetenskapsteori, som kallas "Ockhams rakkniv". En formulering av denna lyder: "Mångfald ska inte förutsättas om det inte är nödvändigt".

Noggrannhet bidrar till trovärdighet

"Djävulen sitter i detaljerna" lyder ett ordspråk. Allt i utredningen påverkar trovärdigheten. Var därför noga inte bara med de stora linjerna utan också källhänvisningar, språk, stavning, m.m.

Vidare läsning

Filmklipp som kan komplettera informationen i detta avsnitt:

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.