Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Metoden

För att genomföra bra utredningar måste man arbeta kreativt men också systematiskt. Dessutom ska arbetsmetoder, resultat och bedömningar öppet redovisas. Som hjälp finns ett antal metoder och väsentliga begrepp som ska förstås och kunna tillämpas. Viktigt är också en kritisk inställning, såväl vad gäller den egna utredningen som de teorier, modeller, metoder och data som används.

I denna del av Metoddoktorn tar vi upp några viktiga aspekter som berör metodmomentet i din utredning.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.