Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Söka information

Input till en utredning består av olika slags information. Exempelvis kan den beröra vilka angreppssätt som har använts eller vilka experiment, intervjuer och enkäter som har genomförts i andra utredningar.

Informationen kan skaffas på många olika sätt -- t.ex. från böcker, tidskrifter och databaser eller genom att man som utredare samlar nya empiriska data genom exempelvis intervjuer och enkäter. Primärdata samlar man in själv, sekundärdata är sådant som redan finns insamlat sedan tidigare.

Viktigt för dig i detta moment är att vara medveten om att all information är "tillverkad" av någon, att ingen information uppstår av sig själv. Därför behöver du reflektera kring vilka konsekvenser informationen kan få för din utredning.

I denna del av Metoddoktorn tittar vi närmare på olika typer av informationskällor och data, deras respektive för- och nackdelar samt vad man som utredare i övrigt behöver tänka på.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.