Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Problemet

Även om du är klar över vilket ämnesområde som din utredning ska beröra måste du formulera ett problem som innebär ett resonemang om poängen med ditt arbete. Den bästa utgångspunkten för en undersökning är ofta en fråga -- en möjlighet man vill utnyttja eller ett problem man vill studera och om möjligt lösa.

 

Frågan utgör således utredningens problem, det som utredningen kretsar kring. Några exempel: Hur kan småföretag utnyttja sociala nätverk? Finns det sätt att öka innovationsförmågan i företag och organisationer? Vad innebär en gemensam Europavaluta för företag i Sverige?

I denna del av Metoddoktorn hittar du synpunkter och råd inför detta mycket viktiga moment i ditt utredningsarbete.

 

Om du vill läsa in dig på ett problemområde så finns ett bra sätt att göra det på:

Du kan formulera om utredningens problem till sökfrågor som används i olika söktjänster, för att hitta böcker och artiklar som behandlar ditt problem.

Hur kan småföretag utnyttja sociala nätverk?

Du gör om de centrala begreppen i frågeställningen till söktermer som används i databaser och söktjänster:

småföretag  "small business*"  "small- and mediumsized enterprises"  "small corporations"  "small companies"

"sociala nätverk"  "social network*"

Universitetsbiblitoteket har en enkel sökguide om hur du utifrån ett problem kan söka i bibliotekets egen söktjänst Primo.

Det finns också biblioteksguider för olika ämnen vid MDU, med råd om olika söktjänster - till exempel inom företagsekonomi och statsvetenskap.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.