Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Extremt enkelt om modeller

Om modeller kan sägas att de utgör ett "verktyg", "en förenkling av verkligheten" eller "ett antal variabler och deras inbördes sammanhang". Många kan dock tycka att det är svårt när det kommer till den praktiska hanteringen av modeller. Här förklarar vi på ett mycket enkelt sätt hur man kan tänka kring modeller.

För att förklara vad modeller är och hur man praktiskt kan hantera dem använder vi oss av  två metaforer i form av check-listor: inför en utlandsresa och inför montage av IKEA-möbler.

Exempel 1: Inför resan

Du ska göra en resa till utlandet. Inför resan behöver du klara av vissa saker för att inte få problem. Därför skriver du en check-lista att sätta på kylskåpet. Den kan se ut så här:
 
  • Hämta biljetterna
  • Ta med passet (Är det utgånget?) 
  • Ge nyckel till grannen så att hon kan vattna blommorna 
  • Köp magtabletter 
  • Köp ny baddräkt 
  • Köp resecheckar 
  • Beställ flygtaxi 
  • Töm kylskåpet 
  • Ta ut soporna 
Du har således redan identifierat viktiga saker som du bör göra inför resan. Dessa har du kommit fram till genom din egen erfarenhet av tidigare resor. Ibland publicerar kvällstidningarna och resebolagen liknande checklistor för att hjälpa resenärer inför avresan. För den som åker utomlands för första gången kan en sådan lista göra att man inte står där utan pass och utan kontanter i ett land där kort inte fungerar. Oftast får man ändå själv tänka till lite så att man inte missar något (t.ex. grannen och blommorna). 

Exempel 2: Montage av IKEA-möbel

Vid köp av möbel från IKEA består checklistan av bilder och anvisningar för att kunden själv ska kunna sätta ihop möbeln. Kunden behöver således inte tänka till från grunden för att få ihop möbeln, eller riskera att göra fel.

Modeller/check-listor för företagsekonomi

På samma sätt som i exemplen ovan är det när man ska studera ett företagsekonomiskt problem: Det är vissa saker man bör ha med därför att de är viktiga för att resultatet ska bli bra.
När du nu står inför ett problem i din uppsats så är det nästan alltid så att någon annan redan har funderat på ämnet, eller ett liknande ämne, och har tagit fram åtminstone vissa väsentliga saker som man bör ha med (d.v.s. upprättat checklistor). Kunde du då hitta dessa andra checklistor inom just ditt problemområde så blir ju ditt eget arbete mycket lättare, eller hur? 
Ju mer specifik checklistan är (jämför t.ex. med inför en resa till Kenya) desto mer hjälp får du och desto mindre är risken att du missar något viktigt. Det finns t.ex. en känd läroboksförfattare som heter Philip Kotler. Han har gett ut en hel bok med checklistor inom marknadsföring. Och det finns folk som ger ut checklistor om mer speciell marknadsföring, t.ex. bankmarknadsföring. Motsvarande listor hittar man inom de flesta områden. 

Till sist

Vi antar att du håller med oss om att det borde spara en massa tid om du kan använda checklistor som någon annan funderat länge på i stället för att själv försöka tänka till och bygga allt från grunden? Tänk dock bara på att det alltid finns något som är speciellt med din undersökning och som gör att du antagligen får ändra lite på den checklista du hittat. Sådana ändringar är både tillåtna och nödvändiga.
Bra! Då övergår vi till att kalla dessa checklistor för modeller

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.