Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Muntlig presentation

Vid PM- och uppsatsseminarier krävs ofta muntliga presentationer av det egna arbetet och en opposition på någon annans arbete. Som ekonom är det dessutom mycket viktigt att i olika situationer kunna göra effektiva muntliga presentationer -- på högskolan såväl som i arbetslivet. Träning på detta kommer att ge resultat!

I denna del av Metoddoktorn hittar du några goda råd inför din muntliga presentation.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.