Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Att kunna söka

Till allt utredningsarbete behövs underlag i form av relevant information och data. Förmågan att snabbt kunna söka, kritiskt värdera och utnyttja rätt underlag är viktigt för din utredning, eftersom det bidrar till ett försprång framför andra utredare. Därför ska vi här titta lite närmare på detta moment av ditt utredningsarbete.

Använd lämpliga söktjänster

Vid examensarbeten och PM är förmågan att söka, värdera och utnyttja information direkt avgörande för framgång. Därför är det viktigt att sökningen inte sker mer eller mindre slumpmässigt med hjälp av de informationsresurser som bara råkar komma i din väg. Du bör tvärtom målmedvetet förstå och använda de lämpligaste sökvägarna för just ditt problem. Att t.ex. googla kan ibland bli som att spela på en spelautomat -- dra i handtaget och se vad som kommer upp! Detta räcker förstås inte för din utredning.

Ett tips är att använda MDU:s bibliotek och den mängd resurser som erbjuds vid det egna lärosätet. Där finns en mängd både tryckta och elektroniska källor som kan vara relevanta för ditt utredningsarbete. Registrera dig som låntagare om du vill låna fysiska eller elektroniska böcker från MDU:s bibliotek eller litteratur från något annat universitetsbibliotek i Sverige. 

Länk: https://www.mdu.se/bibliotek

Informationskedjan ger olika möjligheter

För att förstå informationssökning kan du se dig själv som den sista länken i informationskedjan -- slutanvändaren. I andra änden av informationskedjan finns någon som har producerat informationen (se tabell med exempel nedan).

Informationskälla Databasproducent Databasvärd Intermediär Slutanvändare
journalister, forskare, företag Financial Times, Bolagsverket ABI/Inform Retriever ProQuest, Google student, företag

Utveckla din Informationskompetens

Informationskompetens är bl.a. att försöka förstå vem/vilka som kan vara de som producerat den eftersökta informationen. Förstår du det har du alla möjligheter att hitta informationen -- om den över huvud taget finns. 
De databaser som högskolebiblioteken abonnerar på utgör endast en bråkdel av de databaser som existerar. Inom de stora informationsbolagen finns ytterligare tusentals databaser att tillgå, även om abonnemangen för dessa oftast är mycket dyra. Det räcker alltså inte med att kunna googla! Om du får en miljon träffar i resultat på din googlesökning så beror det på att någon lagt in informationen någonstans, kanske via olika mellanhänder. Du behöver lära dig grundläggande informationssökning och bli bättre efter varje PM du skriver. Förutom att kunna arbeta med boolska operatorer måste du förstå vad som finns och inte finns i olika databaser (t.ex. vilka tidskrifter som är relevanta för ditt arbete och om de finns eller inte finns i en viss databas). De olika källorna måste också kontinuerligt bedömas, d.v.s. underkastas källkritik .

Sökintroduktioner

Det finns ett antal introduktioner; kurser och guider på MDH:s bibliotek som tar upp grundläggande delar i informationssökningen och ger exempel på användbara informationsresurser.

De flesta universitets- och högskolebiblioteken erbjuder kurser och personlig hjälp med informationssökning. Några grundintroduktioner som vi rekommenderar hittar du under "Nyttiga länkar" här intill. 

På Mälardalens universitetsbibliotek finns personal som kan svara på frågor och rekommendera söktjänster. MDU:s bibliotek har också tjänsten Boka bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning och referenshantering. Lär dig några söktjänster ordentligt. Försök hitta sådana som passar ditt sätt att utreda.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.