Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Utredarfusk

Alltför ofta läser vi i tidningarna på universitets- och högskoleorterna att man uppdagat fusk bland studenter. Fusk förekommer inte bara på tentor, utan fusk kan också förekomma i utredningsarbete, uppsatser och andra skriftliga uppgifter. Vi ska här reda ut vad som kan betecknas som fusk i utredningssammanhang, hur det kan upptäckas och vilka konsekvenserna kan bli.

Definitionen av fusk

I högskoleförordningens tionde kapitel behandlas fusk. I § 1 av detta kapitel definierar man fusk som att "med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas..." Med denna formulering täcker man åtskilliga typer av fusk. Med fusk i utredningsarbete menar vi oftast att man medvetet (eller omedvetet!) plagierar en annan text och återger den som sin egen. Ofta innebär ett sådant handlande också brott mot upphovsrätten.

Plagiat

Plagiera får du alltså inte göra! Däremot får du inom rimliga gränser citera texter eller återge texter, men då med noggrant angivande av källan. Men sin egen text från en tidigare uppsats får man väl använda? Enligt vår och åtskilliga andras åsikt ska man behandla eget produkt som vilken källa som helst och således referera till den. Om du inte gör det så gör du fel på två sätt:

  • "autoplagiarism", som innebär att man glömmer referera till sin egen tidigare uppsats
  • "selfplagiarism", som innebär att man försöker använda samma material i två olika kurser.

Inkorrekt återgivning av källa eller "frisering"

Ett annat sätt att fuska kan vara att inte korrekt återge en källa. Att påstå att man har stöd för en viss uppfattning i en källa som säger motsatsen är klart över gränsen till fusk. Fusk är också att "frisera" eller uppfinna undersökningsresultat. En student som inte hunnit få enkäter ifyllda försökte sig på att fylla i uppgifterna själv! Inte bara dumt utan också synnerligen oetiskt.

Så upptäcks fusk

Allt fler högskolor och universitet abonnerar på fuskkontroll hos t.ex. Urkund. Då går alla texter, även hela uppsatser, genom ett kontrollprogram och jämförs mot hundratusentals andra dokument. Det finns också flera andra programvaror och andra hjälpmedel för att konstatera plagiat. Använd gärna t.ex. Google för att undersöka om en text som du själv författat av misstag verkar komma för nära någon redan existerande text. Pröva med några nyckelmeningar. När du prövar någon annans text skriver du in några nyckelmeningar från ett "misstänkt" avsnitt.

Konsekvenser vid misstänkt fusk

Skulle du misstänkas för att fuska är läraren skyldig att enligt högskoleförordningens regler omedelbart anmäla misstanken till högskolans rektor. Resultatet blir en obehaglig utredning och kanske avstängning från studierna. Att man missförstått något eller gjort fel på grund av oaktsamhet eller av ren dumhet betraktas i princip inte som fusk. Men det kan ändå bli problematiskt att bevisa oaktsamhet och att bli trodd vid upptäckt. Och inte är det särskilt roligt att uppträda i högskolans disciplinnämnd... Vad som är värre är att du i dina lärares och medstudenters ögon lätt kan få en evig stämpel som "fuskare". Fusk och plagiat är ju utredarvärldens form av doping. Kom dessutom ihåg att varje beslut om betyg kan omprövas, om beslutsunderlaget visar sig ha varit felaktigt.

Sammanfattningsvis

Plagiera inte. Fuska inte. Se till att din utredning tål noggrann granskning och hjälp granskaren med öppen redovisning av all information!