Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Vetenskaplighet och etik

Vetenskaplighet och etik hänger nära samman. Vetenskaplighet innebär systematisering och ordning enligt accepterade redskap och metoder. Men vetenskapen är inte värderingsfri. Under hela processen finns moment av tolkning som du som utredare bör redovisa öppet. Dessutom finns inom akademisk verksamhet klara etiska regler för vad man får och inte får göra.

I den här delen av Metoddoktorn resonerar vi kring dessa moment i utredningsarbetet.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.