Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Vem utreder du för?

I samband med att du formulerar problemet för din utredning kommer du med all sannolikhet behöva fundera över vem du egentligen skriver för. Denna fråga fokuserar vi på i detta avsnitt av Metoddoktorn.

Skriv för Intressenterna

När du skriver uppsatser och PM har du ofta möjligheten att själv välja ämne för utredningen. Men du bör ändå fundera över vem som kan ha nytta av din utredning.
 
Som ekonom kommer du i arbetslivet att göra olika former av utredningar inom den organisation där du arbetar. Man kan se det som att man alltid utreder för någon av företagets/organisationens intressenter. Det kan t.ex. vara företagsledningen i Mimer AB eller marknadschefen vid Robotdivisionen inom ABB. Eller kanske mer generellt för ekonomichefer i IT-bolag. Det kan också vara läsarna av t.ex. tidskrifterna Journal of Management Studies eller Resumé eller forskarna som sysslar med varumärken i Lund. Andra möjligheter är konsulter som arbetar med personurval, lagstiftarna inom good-will, Handelsanställdas förbund, Svenska naturskyddsföreningen m.fl. 
 
I företagsekonomi fokuserar vi på olika typer av problem i olika typer av organisationer/företag. Ämnet är alltså inriktat på förståelse och handling i och kring organisationers verksamhet. 

Skriv inte främst för...

Du utreder alltså inte i första hand för
 
  • studenterna vid ditt lärosäte, såvida inte utredningen handlar om dem
  • den välutbildade allmänheten 
  • dig själv (men välj gärna ett ämne du är intresserad  av)

Fördelar med att skriva för en användargrupp

Fördelarna med att skriva för en klart definierad användargrupp är många. Du kan då klart specificera poängen med din utredning och du har en bild av användaren som styr dig i de många besvärliga beslut som du måste fatta under utredningens gång. Som färdig ekonom kommer du att göra olika typer av utredningar, men de är oftast till för att användas för ett klart definierat beslut. En annan fördel är att många utredningar som har börjat som ett eget intresse har "fått" en uppdragsgivare när studenten definierat vilka han/hon utreder för och sedan vid en kontakt med en person i den användargruppen fått ett positivt gensvar som lett till ett uppdrag. Även om du inte har en uppdragsgivare så bör du ha en klar bild av de användare som du utreder för.  

Andra intressenter

Men det är inte bara den du utreder för som ska kunna läsa din utredning. Uppsatsen är ju ett led i utbildningen och ska därför också vara möjlig för studenter och handledare att förstå och inte minst övertygas av. Och de läsarna har ofta andra intressen och förkunskaper än utredningens förstahandsintressenter.

Flera versioner kan behövas

Hur ska man kunna formulera en text som tillfredställer olika slags intressenter? En tänkbar lösning är att redan från början planera för två versioner från samma utredning. På så sätt kan du ta hänsyn till olika typer av läsare. Vissa är förmodligen inte särskilt intresserade av en utförlig genomgång av de metoder som använts, medan läsare inom högskolan tycker detta avsnitt är extra viktigt.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.