Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Modellen

Modeller är ekonomens verktyg vid forskning och utredning. De är ofta förenklade bilder av en verklighet, och behöver inte alls vara en direkt återgivning av den. Den omedelbara likheten med verkligheten försvinner exempelvis med schematiska och matematiska modeller.

Med hjälp av modeller kan vi definiera vad det är vi studerar, avgränsa ett problem eller strukturera ett arbete. De kan också bli resultatet av en utredning. Avgörande är modellens användbarhet. Fungerar modellen så är den bra.

I denna del av Metoddoktorn tittar vi närmare på vad en modell är, varför den är viktig för din utredning, vad som kan påverka valet av modell och varför modellen kan förändras under utredningens gång.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.