Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

För- och nackdelar med uppdrag

Många examensarbeten i ämnet företagsekonomi görs i form av uppdrag från olika företag och organisationer. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. Här redogör vi för några av dessa.

Fördelar

En klar fördel med uppdrag är att det finns någon som har ett direkt intresse för, och sannolikt också nytta av, utredningens resultat. Vederbörande lär dessutom vara beredd att ägna tid åt att diskutera utredningens upplägg och genomförande. Som utredare får du då en extern intressent som lägger ett visst "tryck" på att det hela blir färdigt i tid. Det blir också lättare att se hur resultaten ska användas och problemformuleringen kan bli mer konkret och praktisk. 

Nackdelar

Det finns förstås nackdelar också. Uppdragsgivaren vill ibland styra utredningen till det han/hon har mest nytta av, vilket inte alltid sammanfaller med vad man som utredare vill åstadkomma. Att man inledningsvis ibland kan få ta del av vissa företagsinterna, "hemliga", uppgifter kan också ställa till problem i ett senare skede. Ibland kan det också ta lång tid innan man får klartecken att verkligen genomföra uppdraget. Det har också hänt att studenter efter flera veckors diskussioner fått beskedet att företaget "inte har haft tid" -- och då varit tillbaka på noll. Ibland kan det också uppstå svårigheter att bibehålla kontakten med företagets kontaktperson p.g.a. tjänsteresor m.m.

Några praktiska råd

Var ute i god tid när du kontaktar det företag/den organisation som du vill göra ett uppdrag åt, så att du så tidigt som möjligt kan påbörja diskussionerna om vad uppdraget innebär. Inför dessa diskussioner är det dock viktigt att du är ordentligt påläst. Förutom att veta en hel del om företaget bör du vara inläst på t.ex. de marknader som ska undersöka, vilka konkurrenter som finns, samt hur andra har gjort liknande undersökningar. En alternativ bra startpunkt är att välja ett område som du är intresserad av och sedan kontakta intressanta företag för att ”i efterhand” få ett uppdrag. Flera företag och organisationer lägger ut uppsatsförslag på sina webbplatser. Även forskare vid universitet och högskolor kan ha ämnen som de vill ha utredda.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.