Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Skriftlig presentation

Utredningar brukar oftast redovisas i form av en skriftlig rapport eller uppsats. Det gäller då att effektivt förmedla sitt budskap till de avsedda läsarna.

Att skriva krångligt och tro att detta är ”akademiskt” är inget vi rekommenderar. Betydligt viktigare är att verkligen kunna det man skriver om. Men den kunskapen ger inte självklart ett bra resultat. Skrivande kräver en medveten ansträngning att i språket, strukturen, illustrationer m.m. kommunicera med de avsedda läsarna på bästa sätt.

I denna del av Metoddoktorn hittar du några goda råd inför den skriftliga presentationen av din utredning.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.