Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Språkbehandling

Det finns många synpunkter på hur man bör skriva. Nedan ger vi några kortfattade riktlinjer som vi hoppas kan vara till din hjälp. Därutöver ger vi på denna sida förslag på litteratur och andra resurser som kan bidra till att du lyckas med din uppsats eller ditt PM.

Några riktlinjer för effektivt skrivande

  • Poängen | Texten måste lyfta fram utredningens poäng. Annars behövs ingen text.
  • Otåliga läsare | Räkna med att den som läser din utredning är otålig. Som läsare har man ofta ont om tid.
  • Läsarens kunskaper | Tänk dig alltid en bestämd läsare med bestämda förkunskaper. Du skriver alltid för denna läsare, inte för dig själv.
  • Tydlighet | Skriv så att en kritiker inte kan missförstå dig, inte så att en vän kan förstå dig. Du kan aldrig bli nog tydlig. Uttryck dig så att läsaren förstår. Du måste veta vem du skriver för och vilka intressen och kunskaper den personen har.
  • Rubrker | Tänk på att ha effektiva och informativa rubriker. Läsaren hittar lättare det viktiga och förstår snabbare.
  • Media | Olika media kräver olika språk och olika utformning. Ta reda på vad som kan passa i uppsatssammanhang, t.ex. genom att läsa tidigare uppsatser i ditt ämne.
  • Texteffektivitet | Arbeta med hög "informationstäthet". Ta bort onödig text som inte leder till målet.
  • Vetenskaplighet | Skriv vetenskapligt. Det innebär saklighet, precision och hög trovärdighet, men inte tråkighet!
  • Sammanfattning | Ha alltid med en sammanfattning. Placera den först i uppsatsen, och gärna sist.