Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Metoddoktorn

Metoddoktorn är till för dig som tänker skriva PM eller uppsats i ännet företagsekonomi. Här hittar du kompletterande material till kurslitteratur, föreläsningar, seminarier, annat kursmaterial som du erhåller under utbildningen, samt diskussioner som du har med din handledare. Syftet är att ytterligare stimulera dina egna ställningstaganden i ditt vetenskapliga arbete.

Metoddoktorns innehåll och upplägg

Metoddoktorn bygger på våra väl grundade synpunkter och fokuserar på vanligt förekommande problem i uppsatsarbetet. För varje problemområde förklaras först vad som avses, därefter följer exempel och länkar för vidare läsning samt filmsekvenser från föreläsningar m.m.

Metoddoktorns olika avdelningar är uppdelade i avsnitt, vilka framgår av menyn till vänster. Här kan du gå in i vilket skede som helst i ditt arbete. Det viktiga är att du funderar över hur just din vetenskapliga utredning kan bli bättre.

Detta berörs inte i Metoddoktorn

Beträffande allt det formella kring dina studier i allmänhet och din aktuella kurs i synnerhet hänvisas du till universitetets anvisningar och Canvas.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som källor.

Ansvariga för Metoddoktorn

Cecilia LindhEST ansvarar för det vetenskapliga innehållet och faktagranskningen.

Pernilla Andersson och Henning von Platen, Universitetsbiblioteket står för redigeringen.