Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetMetoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i företagsekonomi

Uppdraget

Om du skriver en uppsats utifrån ett mer eller mindre klart uppdrag från ett företag eller en organisation är det viktigt att snarast reda ut vad detta innebär för din utredning och hur den kommer att påverkas av relationen till uppdragsgivaren. Finns det direktiv? Är de tydliga och fullständiga? Kan du kombinera dem med de akademiska kraven på ett examensarbete? Räcker kurstiden till för att genomföra uppdraget?

Sådana frågor är förstås viktiga att reda ut för att ro din utredning i land. Fler viktiga synpunkter på uppdrag hittar du i denna del av Metoddoktorn.

Kom ihåg!

Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i stället metodböcker och vetenskapliga artiklar som referenser.