Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Behöver du en karta i din uppsats? 

Generellt gäller att du alltid ska ange varifrån du har hämtat din kartbild.

 

Wikimedia

Det finns kartor som är licensierade med Creative commons t ex Wikimedia och det materialet är godkänt för spridning och delning:

 

Kartor från Google Maps

Du får använda en kartbild/screenshot i din uppsats på två villkor. Du får absolut inte ändra bilden och du måste absolut alltid ange källa.

 

OpenStreetsMaps

OpenStreetMaps är initierat vid ett par universitet i London. De använder öppna data från många håll och kartorna får användas om du anger källla. Se kraven på hur referensen ska se ut via länken till OpenStreetsMaps. Där finns också en lista över de som bidragit med kartdata. 

Du måste också göra klart att datan är tillgänglig under licensen Open Database License, och om du använder deras kartrutor, att kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA.