Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Quiz

Här är två quiz där du kan testa dina kunskaper om plagiering och hur man undviker att plagiera.