Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Akademisk hederlighet

”If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.” Isaac Newton, 1676.

Akademisk hederlighet är respekten du visar den som har författat en text, gjort en upptäckt eller kläckt en idé. Det är en fundamental princip vid universitet och högskolor att vi bygger vidare på vad andra har gjort. En forskare eller en student som använder en text, en upptäckt eller en idé som någon annan har gjort som inspiration för det egna arbetet ska vara noga med att göra en hänvisning till den andra personens verk. På det sättet ger du ett rättvist erkännande för det personen har skapat och för det arbete och den tid som personen har lagt ner.

Du ska öppet och uttryckligt visa beroendet av vad andra har skrivit i dina tentasvar och uppsatser. Visar du den respekten för en annan upphovsperson förtjänar du också själv att bli visad samma respekt. Denna ömsesidiga respekt forskare och studenter emellan skapar ett förtroendefullt och transparent arbetsklimat i vilket forskningsarbetet världen över kan bedrivas och utvecklas. Då kan man som student och forskare både "ge" och tillåtas att "ta".

När du tar examen och avslutar din utbildning så kommer den akademiska hederligheten innebära att du kommer ut i arbetslivet grundad på dina egna meriter och din egen kunskap.