Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Upphovsrätt

Upphovsrätt handlar om juridik och hur man skyddar sitt verk. Bilder, tabeller och figurer kan vara upphovsrättsligt skyddade och att återge sådant material är inte tillåtet. Om du inhämtar upphovsrättsinnehavarens tillstånd så kan det vara möjligt att använda skyddat material.

Upphovsrättslagen anger hur du får använda material som någon annan skapat. Lagen skyddar såväl texter, bilder, fotografier, musik, film som datorprogram. Upphovsrätt innebär att den eller de personer som skapar ett verk har rätt att bestämma över hur det används. När du skriver en studentuppsats eller ett examensarbete så skyddas också dessa av denna lag. 

Den svenska Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) ger alla upphovsmän, oavsett nationalitet, samma skydd. Om du vill använda något som någon annan skapat är du skyldig att ta reda på hur verket är skyddat.

Det finns material som licensieras med något som kallas Creative Commons. Det är sådana källor och resurser på Internet som går att dela och i vissa fall redigera beroende på vilken licens man använder. 

 

Här följer en film som heter "Upphovsrätt" publicerad av Webbstjärnan.

Läs mer