Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Referenslista

Referenslistan längst bak i ditt arbete ska förteckna den litteratur du faktiskt har läst och som du hänvisar till i din text. Hur den ser ut påverkar i hög grad vilket intryck läsaren får av ditt arbete. Det är mödan värt att vara petig med sin referenslista och att vara konsekvent vid utformningen av de fullständiga referenserna. Det viktigaste syftet med referenslistan är att den som läser ska kunna hitta dina källor. Vid MDU används olika system för referenser och källor. Två vanliga är APA och IEEE. Kolla med din lärare eller handledare om du inte vet vilket system som ska användas.

Referenshanteringsprogram är mjukvara som du använder för att samla och organisera dina referenser. Klicka gärna på länken i högerkanten för att komma till bibliotekets guide om referenshanteringsprogrammen EndNote, EndNote Basic (tidigare EndNote Online) och Mendeley.

 

Här följer ett exempel på en referenslista enligt APA:

(Referenserna läggs i alfabetisk ordning efter upphovet, vanligen författarens efternamn.)

 

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2014). Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer (2:a uppl). Liber.

Berglund, K. (2007). Jakten på entreprenörer: om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen. (Doktorsavhandling, Ekonomihögskolan, Mälardalen University Press Dissertations 39).

Czarniawska-Joerges, B. (1988). Dynamics of organizational control: The case of Berol Kemi AB. Accounting, Organizations and Society, 13(4), 415–430. doi.org/10.1016/0361-3682(88)90014-1

Ekstrand, L., & Wallmon, M. (2009). The Thought-Provoking Art of Being a Social Entrepreneur. I M. Gawell, B. Johannisson & M. Lundqvist (Red.), Entrepreneurship in the Name of Society : Reader’s Digest of a Swedish Research Anthology (1:a uppl.). KK-stiftelsen.

 

Här följer ett exempel på en referenslista enligtt IEEE:

(Referenserna läggs till i listan alltefter som de dyker upp i dokumentets text.)

 

[1]  K. Berglund, Jakten på entreprenörer: om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen, Diss. Ekonomihögskolan, Mälardalens högskola, Västerås, 2007
[2]  M. Alvesson, och S. Svenningson, Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer, 2., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Liber, 2014.
[3]  B. Czarniawska-Joerges, “Dynamics of organizational control: The case of Berol Kemi AB,” Accounting, Organizations and Society, vol. 13 nr. 4 ss. 415–430, 1988 Tillgänglig: https://doi.org/10.1016/0361-3682(88)90014-1.
[4]  L. Ekstrand, och M. Wallmon, “The Thought-Provoking Art of Being a Social Entrepreneur,” i Entrepreneurship in the Name of Society : Reader’s Digest of a Swedish Research Anthology, M. Gawell, B. Johannisson och M. Lundqvist, Red. Stockholm: KK-stiftelsen, 2009.

Läs mer