Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Hur kan du undvika plagiering?

För att undvika misstanke om plagiat så ska du alltid hänvisa till dina källor. Om du kopierar text till ditt arbete så måste du också använda citattecken kring det citerade stycket. Du kan också i den här guiden lära dig något om att referera - det vill säga att använda andras texter på ett korrekt sätt.

Ett gott råd är att aldrig använda en tidigare students eller en kurskamrats arbete som förlaga eller inspiration när du skriver eftersom risken är hög att du kan komma att plagiera. Att använda källor ur en uppsats eller avhandling, söka upp dem och läsa och hänvisa till dem är en bättre väg.

Att undvika plagiering handlar om att träna upp sin förmåga till självständigt skrivande.  Att läsa vetenskapliga texter gör också att du tränar upp din förmåga att skriva vetenskapligt. Se hur refererandet är gjort i en vetenskaplig artikel inom ditt ämne.

Många studenter som har hamnat inför disciplinnämnden har berättat att studiestressen gjorde att de inte bearbetade sin text tillräckligt. Planera din tid. Läs igenom uppgiften ordentligt, och var säker på att du förstår vad du ska göra. Fråga din lärare vid minsta osäkerhet. Mälardalens universitet erbjuder stöd under studierna med till exempel studieteknik och stöd i akademiskt skrivande.

Boktips

Läs mer