Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Checklista för att hjälpa dig att undvika plagiering

Det här är en översättning i förkortad version av ”Checklist to Help You Prevent Plagiarism in Your Work”, Curtin University, Australien.

Kolla att du:

1. Har sammanfattat eller refererat texten korrekt och att du lagt till referenser som tydligt visar var du hämtat idéer från någon annans arbete.

2. Har varit sparsam med att använda direkta citat.

3. Har refererat till varje bild, diagram eller figur i din uppsats (dock inte om du själv är upphovet).

4. Har inkluderat en fullständig referenslista för alla de källor du har citerat.

5. Om möjligt har sparat kopior av de källor du har refererat till.

6. INTE har klippt och klistrat från en källa (såvida inte den kopierade texten är ett direktcitat som du har gjort en hänvisning till).

7. INTE har återanvänt en annan students uppsats, eller lämnat in en annan students uppsats i ditt namn.

8. INTE har kopierat från någon tidigare inlämnad uppgift i ditt namn som lämnats in i din kurs eller någon annan kurs det vill säga självplagiat.

Läs mer

Klicka på länken nedan för att ladda ner det kompletta översatta dokumentet. Se också länk till originaldokumentet från Curtin University, Australien.