Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Hur du använder andras tabeller, bilder och figurer

 

Utgå ifrån att du måste ha tillstånd för att återge en bild eller figur

Generellt gäller att du måste ha tillstånd från upphovspersonen för att få återge en tabell eller en figur i din egen text. Upphovspersonen kan vara författaren eller förlaget. Att man måste ha tillstånd direkt av upphovspersonen gäller också bilder, foton, ritningar, ja, allt förutom texten som är upphovsrättsligt skyddat. Det fordrar att du planerar in tid för att söka tillstånd så att det är färdigt innan du publicerar din uppsats i DiVA. 

 

Alla bilder har automatiskt upphovsrättsskydd

Om du anser att du behöver återge en bild eller en figur behöver du som nämnts ovan först skaffa tillstånd av upphovspersonen. Upphovspersonen har full upphovsrättighet ända tills 70 år efter att upphovspersonen har avlidit (den så kallade skyddstiden).

 

Fria bilder

Först efter att skyddstiden har löpt ut för en bild eller en figur som tidigare skyddats av upphovsrättsliga regler är den fri att återges utan tillstånd. Det finns även bilder som avsiktligt har tillgängliggjorts för helt fri återgivning, d.v.s. att  upphovspersonen avstår frivilligt från upphovsrättsskyddet. Sådana bilder kan du hitta på t.ex. Internet men då är det alltid att rekommendera att du tittar efter vad som gäller för återgivning. Det kan vara så att bilden är fri att återges utan tillstånd  men att upphovspersonen vill att upphovet ska anges, men det kan lika gärna vara så att det kravet inte ställs. Ett sätt för upphovspersoner att redan från början ange hur deras material får användas är licenssystemet Creative Commons.

Läs mer