Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Hänvisa till bilder

Referera alltid till bilder, figurer eller tabeller som du använder till din egen text. En bild eller figur som du återger i din uppsats är en källa på samma sätt som en text är en källa. Gör därför alltid en källhänvisning (referens) till bilden eller figuren. I referensen ska det framgå att du har fått tillstånd att återge bilden eller figuren, om det är så att tillstånd krävs.

Tänk på att figurer och tabeller ska hänvisas till med fullständig referens i direkt anslutning till figuren/tabellen i texten och även i referenslistan enligt APA-standard.

Ibland läggs figurer och tabeller i ett appendix men även där ska det framgå att publiceringen är gjord med tillstånd om sådant krävs.

 

Att referera till en bild i löpande text (APA)

Om du skriver och resonerar kring en bild eller figur i din egen text ska du referera till den på samma sätt som för t.ex. ett skrivet verk. Det innebär att du ska namnge upphovspersonen eller upphovspersonerna, och datumet för när bilden skapades eller publicerades. Om bilden eller figuren är en del av ett annat verk så tar du med uppgifter om bilden, figuren eller tabellen efter upphovspersonens/ -personernas efternamn, initial och årtal. Skriv då samma uppgifter som finns i orginalkällan, t ex numrering av tabell. 

 

Bilder eller figurer från en bok
Exempel:

...liksom Bettany-Saltikov beskriver att en mind map kan vara ett användbart verktyg när man planerar att göra en systematisk översikt (2012, fig. 3.2)...

 

Bilder som du hittar fristående på nätet
Exempel:

...där han i oljemålningen Parisiskan återger det sena 1800-talets kvinnomode (Manet, 1876)...

 

Bildens, tabellen och figurens fullständiga referens ska också finnas i referenslistan (APA)

Alla bilder, tabeller eller figurer som du refererar till, eller återger, i din text måste även vara med i din referenslista.

 
Tabeller, bilder eller figurer som är del av en annan källa

Om bilden, figuren eller tabellen som du hänvisar till är del av en annan källa, t ex en bok eller en tidskriftsartikel så ska referensen till den vara utformad på samma sätt som referensen till originalet. Du behöver inte ange några detaljer kring bilden eller figuren i referenslistan. Om du återger en figur, tabell eller bild i din text måste du ta reda på om du har rätt att få göra det och även ange i referensen att du har tillstånd att återge den.

Exempel: 

Bettany-Saltikov, J. (2012). How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide. Maidenhead: Open University Press. Återgiven med tillstånd.

 
Bilder som du hittar fristående på nätet

Följande format används i din referenslista när du har hittat en bild online. Upphovspersonens/Upphovspersonernas namn. (År). Titel. [Typ av medium]. URL. Licens.

Exempel: 
Monfils, L. (2008). X-ray of the heelbone with plantar fasciitis. [fotografi]. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Plantar_fasciitis#mediaviewer/File:Fasciitis.jpg  (CC BY SA 3.0).

 

Var du placerar din bild eller figur i uppsatsen (APA)

Du kan välja att antingen samla dina figurer eller bilder, var och en på en egen sida, som en bilaga i slutet av din uppsats (efter referenslistan). Du kan annars istället välja att bädda in dem i uppsatstexten. Om du bäddar in dem behöver du, när du vill att din läsare ska hitta själva bilden, göra en hänvisning till stället där bilden är placerad t.ex. (Manet, fig. 2, s. 34) Du anger också en fullständig referens i referenslistan.

Bilden placerad inne i uppsatsen (inbäddad)

Bild som föreställer en kvinna i kläder från slutet av artonhundratalet. Målningen heter Parisiskan" och är en oljemålning av konstnären Edouard Manet. Målningen tillhör Nationalmuseum i Stockholm.

Bildens fullständiga referens

Manet, E. (1876). A Parisian Lady. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Parisian_Lady_(%C3%89douard_Manet)_-_Nationalmuseum_-_19127.tif CC Public domain.

Licensen CC Public domain med flera

Även om en bild är fri att  använda, det vill säga att det inte behövs något tillstånd, hör det till god sed att ange eventuella licenangivelser. I referensen ovan är licensen CC Public domain angiven. Mer om den kan du läsa under länken nedan.