Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Att citera

Vad innebär det att citera? Ett citat innebär en ordagrann återgivning av text eller tal. Ett citat placeras inom citattecken eller som ett block i texten. Det är längden på citatet som avgör om du gör ett blockcitat eller inte. En tumregel kan vara att om citatet är längre än tre meningar eller 40 ord blir det ett blockcitat.

 

Exempel på hur du citerar

I rutan nedan finns ett utdrag från sidan 34 ur boken: Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.

Men vad ingen annan art har är den märkvärdiga, flexibla och utvecklingsbara mekanism för att skapa mening som det mänskliga språket utgör. Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika sammanhang. Förutsättningen för att människor skall kunna ta till sig och bevara kunskaper och information är således, att vi har kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser med.

 
Här är ett exempel på hur du kan göra ett citat i löpande text av det:

Enligt Säljö används språket för att ”lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv” (2000, s. 34).

(Exemplet är hämtat från:)

I rutan nedan finns ett utdrag från sidan 34 ur boken: Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.

Men vad ingen annan art har är den märkvärdiga, flexibla och utvecklingsbara mekanism för att skapa mening som det mänskliga språket utgör. Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika sammanhang. Förutsättningen för att människor skall kunna ta till sig och bevara kunskaper och information är således, att vi har kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser med.

 
Här är ett exempel på hur du kan referera och göra ett indraget blockcitat:

Människor kan med hjälp av skriftspråket ta tillvara kunskaper och detta gör mänskligt språk unikt i förhållande till djurens språk. Enligt Säljö (2000) kan vi dela erfarenheter med varandra när vi använder samma ord för en företeelse.

Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika sammanhang. (Säljö 2000, s. 34)

(Exemplet är hämtat från:)

Läs mer