Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Hur du använder andras texter

Genom att använda ett visst system för hur referenser ska se ut skiljer du dina egna ord från andra forskares. Det gör också att du undviker att din text uppfattas som plagiat. Du visar att du tagit del av tidigare forskning och genom att jämföra dina resultat med andras kan du även visa hur din text passar in i tidigare forskning. Att referera till andras texter är en viktig beståndsdel i det akademiska skrivandet. Akademisk integritet innebär att vi bygger vidare på tidigare kunskap och hänvisar till den.

Med hjälp av referenser till andra forskare kan du även göra din text mer övertygande och ge den en större vetenskaplig tyngd. Med dina referenser gör du det även möjligt för läsaren att hitta och läsa de texter du använt i ditt arbete. Här följer i punktform några svar på frågan om varför du ska referera när du skriver texter på universitetet:

  • för att underbygga dina argument  och ge tyngd och trovärdighet åt texten
  • för att visa att du är inläst på ämnet du skriver om
  • för att sprida forskningsresultat
  • för att vara vetenskapligt hederlig och ära den som äras skall
  • för att informera läsaren om vem som ansvarar för de tolkningar eller forskningsresultat som du presenterar
  • för att läsaren lätt ska kunna hitta dina källor
 
Olika sätt att referera i din text

Grunden för all referenshantering är att i texten alltid ange referensen i direkt anslutning till ditt citat, referat och referatmarkör. En referatmarkör är ett verb som du använder för att visa vad du anser att författaren gör i sin text, exempelvis "belyser", "analyserar", "jämför", "framhåller" och "resonerar". Du måste sedan ange samtliga referenser du använt i din litteraturlista. Exakt hur dina referenser och din litteraturlista ska se ut beror på vilket referenssystem du använder.

Det finns huvudsakligen tre sätt att skriva referenser på: genom parenteser, med siffror och med fotnoter. Vilken referensstil du ska använda beror på vad som gäller för programmet eller kursen du läser, så fråga din lärare om du är osäker. Oavsett vilken referensstil du använder är det bra att tänka på att vara konsekvent när det gäller hur du utformar dina referenser i texten och i litteraturlistan. Vilka referatmarkörer du använder bör däremot varieras för att få en bra text.

 

Boktips

 

Filmer

 

Referensmarkörer - lista

 

Kurs i akademiskt skrivande