Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Hur upptäcks plagiering?

En lärare som misstänker fusk genom plagiat är skyldig att anmäla detta till universitetets disciplinnämnd. Lärare känner i de flesta fall igen plagiat när de ser det.

Som ett verktyg för att upptäcka och motverka plagiat i inlämnade examina använder lärare ett webbaserat system för textigenkänning som heter Urkund [Ouriginal]. Urkunds [Ouriginal] källmaterial är omfattande och utgörs av både publicerade och opublicerade texter och framför allt av tidigare studenters arbeten.