Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Vad är plagiering?

En definition av plagiering är att använda sig av någon annans idéer och beskriva dem som sina egna utan att redovisa varifrån idéerna kommer. Att plagiera är en form av fusk och den som plagierar, medvetet eller omedvetet, kan komma att stängas av från sina studier.

Det finns en del återkommande varianter på plagiering bland studenter och följande är inte tillåtet:

  • att skriva om en annan författares text och endast byta ut enstaka ord mot synonymer - oavsett om referens finns eller inte.
  • att återanvända egna tidigare examinerade arbeten utan att referera, så kallad självplagiering.
  • att använda en annan författares text och presentera den som din egen - oavsett om du missat att ange en referens av misstag eller avsiktligt.
  • att använda en annan författares text och med egna ord formulera hur man förstår innehållet - utan att referera.
  • att kopiera eller "låna" text från internet, ur kurslitteraturen, från andra studenters arbeten, eller från egna tidigare inlämnade examinationsuppgifter utan att hänvisa till någon källa.
  • att göra direktöversättningar utan att hänvisa till källan är plagiering.
  • att använda sig av någon annans struktur/modell vid lösning av en uppgift om inte källan tydligt anges och motiveras.

Läs mer

Ouriginal

Läs om textmatchningsverktyget som används på MDU. Du kan ladda ner Ouriginals handbok via websidan och i den kan du läsa mer om hur du undviker plagiering.