Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från universitetsbiblioteket

Att referera

Att referera innebär att du i löpande text eller i en fotnot anger källan som resonemang och citat är hämtade ifrån. Ett referat innebär alltså att du skriver med dina egna ord och samtidigt hänvisar till andra i din text så att den flyter bra. Den fullständiga referensen placeras i en lista så att det blir tydligt var du har hämtat uppgifterna. Här nedan följer olika exempel på hur du gör för att referera.

 

Exempel på hur du refererar

I rutan nedan finns ett utdrag från sidan s. 11 ur boken: Goldkuhl, G., & Röstlinger, A. (1988). Förändringsanalys: arbetsmetodik och förhållningssätt för goda förändringsbeslut, Lund: Studentlitteratur.

Förändringsanalys (FA) kallar vi det arbete som innebär att analysera problem och mål, att formulera förändringsbehov samt att bestämma förändringsåtgärder. Förändringsanalys är ett inledande skede vid utveckling av verksamheter och organisationer. En FA kan leda fram till olika typer av förändringsåtgärder.

 

Här är ett exempel på hur du kan referera till ovanstående text:

...Förändringsanalys är en process i tre steg som inleds med en granskning av verksamhetens mål och problem (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Därefter definieras förändringsbehovet som ligger till grund för de beslut som kommer att styra det fortlöpande förändringsarbetet inom organisationen...

I exemplet ovan har personen som har skrivit stycket tagit sig tid att läsa igenom texten, analysera den och skriva om den med egna ord. Vissa nyckelord har återanvänts, eftersom de är svåra att ersätta med likvärdiga ord, men inte på ett sätt som ligger för nära originalet. 

Exemplen är hämtade från: Linköpings universitet. Parafraseringsövningar

Läs mer