Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

Konsekvenser av plagiering

Vad får då plagiering för konsekvenser och hur går en utredning till? Påföljden för en student som konstateras ha plagierat är i normalfallet avstängning från studierna under 6 veckor. Under avstängningsperioden har du inte rätt till studielån från CSN. Observera att disciplinnämnden i normalfallet inte tar hänsyn till påstådd okunskap kring plagiat, eftersom studenter vid Mälardalens universitet har en skyldighet att ta reda på vad som gäller.

Läs mer