Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetReferera mera – om akademisk hederlighet – webbguide

en självstudieguide från Universitetsbiblioteket

När behövs det inte referenser?

Svaret är att det alltid behövs referenser, men ett undantag är att du inte behöver referera till uppgifter som kan antas vara allmänt kända. Det kan gälla förhållanden som att jorden är rund eller att Astrid Lindgren är en känd författare. Här kan det vara på sin plats att varna för generaliseringar av typen: "Barn av idag umgås mindre med sina föräldrar än för ett par generationer sedan." Om påståendet är väsentligt i ditt arbete så behöver det du påstår styrkas eller modifieras med hänvisning till källor.

Ett annat undantag är att det i litteraturförteckningen endast ska finnas referenser som du faktiskt har använt och refererat till i texten. Muntlig kommunikation brukar inte tas upp i referenslistan men däremot ska den refereras i löpande text eller i fotnot. I samband med intervjuer och enkäter kan riktlinjerna för referenser se annorlunda ut mellan olika discipliner, så fråga alltid din handledare eller lärare om du är osäker.