Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Att söka efter avhandlingar

Avhandlingar

En avhandling är ett vetenskapligt arbete där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Publiceringen sker ofta både digitalt och i tryckt form. Du kan läsa om avhandlingar i avsnittet "Vetenskapliga publikationer" i den här kursen. Du söker enklast fram dem i någon av följande databaser: