Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Att söka efter statistik

Statistikmyndigheten SCB

Enligt lag ska det finnas officiell statistik för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. SCB ansvarar för att samordna systemet för den officiella statistiken.

Under Snabba fakta om Sverige presenteras ett urval av statistiken på ett enkelt och kortfattat sätt.
Under ämnesområdena finns officiell statistik från SCB och övriga statistikansvariga myndigheter.

 

Äldre statistik

Här finns äldre statistik och längre tidsserier som SCB har digitaliserat.

Exempel på utvalda publikationer:

  • Statistisk årsbok för Sverige 1914–2014
  • På tal om kvinnor och män 1984–2000
  • Historisk statistik för Sverige
    (Innehåller längre tidsserier av äldre statistik från 1700-talet och framåt inom olika ämnesområden, såsom till exempel befolkning, väderlek, lantmäteri, jordbruk och utrikeshandel)

 

Statistik inom olika samhällsområden

Skolverket

Skolverket är en myndighet som styr och stödjer den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Sveriges kommuner och regioner

SKR är en organisation som stödjer och bidrar till att utveckla kommuners och regioners verksamhet.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en myndighet som styr, stödjer och utvecklar hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Myndigheten Brottsförebyggande rådet ansvarar för den svenska officiella kriminalstatistiken.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten utvecklar och stödjer samhällets arbete med att främja hälsa och förebygga ohälsa.