Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Referenser

Referensens funktion

Att lära sig att skriva korrekta referenser är en mycket central del av att skriva akademiska texter på ett hederligt sätt, och det finns flera anledningar till detta. Det vetenskapliga "samtalet" förs hela tiden i publicerade texter, och den som har lagt fram ett visst forskningsresultat ska också få ett erkännande. Genom att referera på ett korrekt sätt visar du läsaren att du på ett självständigt sätt förhåller dig till dina källor. Du underlättar också för läsaren att hitta dina källor, för att denne själv ska få möjlighet att fördjupa sig i dem. Med hjälp av en konsekvent referenshantering har du också möjlighet att visa att du har valt "goda", alltså pålitliga, källor.

 

Referensstilar och lathundar

I din löpande text behöver du ange var du har hämtat informationen. Det finns olika sätt att göra det: med siffror, parenteser eller fotnoter. Vilket av de tre sätten som används beror på vilken referensstil din lärare har angivit för den aktuella uppsatsen, exempelvis APA eller Harvard. Läs studiehandledningen noga och fråga din lärare om något är oklart. Det viktigaste med all referenshantering är att vara konsekvent, alltså att du håller dig till en stil. Det finns många olika "lathundar" för referensstilar, så observera om det är så att du ska använda en viss lathund. Det kan variera mellan olika program, hur noga uttryckt valet av lathund är.

 

Referenslistan

Referenslistan längst bak i ditt arbete ska förteckna den litteratur som du hänvisar till i din text. Det är mycket viktigt att du går igenom hela din text noga för att kontrollera att varje referens du har skrivit i löpande text också står med i referenslistan. Det viktigaste syftet med referenslistan är att den som läser ska kunna hitta dina källor, men en korrekt uppställd referenslista ger också läsaren ett omedelbart intryck av att du har gjort ett gediget uppsatsarbete. Hur referenslistan ska vara skriven beskrivs i den aktuella referensstilen.

 

Fördjupad information om referenser

I bibliotekets guide "Referera mera" hittar du fördjupad information om att skriva referenser. I guiden finns det gott om länkar till lathundar för olika referensstilar.

Om du är nyfiken på att använda ett referenshanteringsprogram, finns det en guide även om detta.

 

Övningsuppgifter

1. Bekanta dig med den referensstil och den eventuella lathund som ska användas i din aktuella uppsats.

2. Titta särskilt på de delar som handlar om att skriva referenser för böcker och vetenskapliga artiklar. Hur skiljer de sig åt?