Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Källor och källkritik

Olika typer av källor

Det är vanligt att indela material i olika typer av källor - primärkällor, sekundärkällor och ibland även tertiärkällor.

 • Primärkälla. En primärkälla är vanligtvis den första publiceringen av ett resultat. Den har inte tolkats eller utvärderats. Ett exempel på primärkälla är en originalartikel.
 • Sekundärkälla. En sekundärkälla återger något som den ursprungliga källan förmedlat, alltså refererar till ett resultat i en tidigare publicerad artikel eller bok. Översiktsartiklar och teoretiska artiklar är exempel på sekundärkällor.
 • Tertiärkälla. En tertiärkälla återger det som en sekundärkälla har förmedlat.

I de flesta sammanhang är det extra viktigt att använda sig av en primärkälla. Kolla med din handledare om du är osäker på vad som gäller för just ditt ämne. Valet av källa ger också olika följder för hur du ska referera till forskningen. Använd dig av en guide för referenshantering och fråga biblioteket om du behöver mer hjälp.

Källkritik

Källkritik är en metod för att undersöka en källas ursprung och syfte samt att bedöma om innehållet är trovärdigt och går att lita på. Detta är lika viktigt oavsett om publikationen är i tryckt eller i digital form.

Börja gärna med att läsa avsnittet "Vad måste jag veta för att kunna välja?" i bibliotekets webbkurs "Lär dig söka".

För att lära dig mer kan du gå till bibliotekets guide om källkritik. Den innehåller många användbara länkar och tips, både om att vara källkritisk på internet och i den akademiska världen.

Övningsuppgift

Gör en första källkritisk bedömning av en källa som du har hittat. T. ex. genom att svara på följande frågor om artikeln:

 • Kontrollera i vilken tidskrift artikeln är publicerad. Är tidskriften vetenskaplig?
 • När är artikeln publicerad? Är informationen fortfarande aktuell inom forskningsfältet?
 • Vem är författaren? Vilka kvalifikationer har hen inom sitt forskningsområde?
 • För vem är artikeln skriven? Vilken är målgruppen?
 • Skumma igenom introduktionen. Framgår syftet tydligt?
 • Kolla diskussionsavsnittet. Framgår det om syftet med studien har uppnåtts?
 • Vilken typ av studie är det? Framgår det om man läser metodavsnittet?
 • Är det en primärkälla eller en sekundärkälla?