Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetLär dig söka - webbkurs

Vad måste jag veta för att kunna välja?

Att försöka fastställa om innehållet i en källa är sant eller falskt, om det är brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på, dvs. om källan är trovärdig kallas för källkritik.

Du kan börja med att fundera på några olika saker:

 • Vem är det som är ansvarig för källan? Vilken kompetens inom området har författaren/upphovsmannen? Finns det kontaktuppgifter? En trovärdig källa är inte anonym.
   
 • Vad är det för typ av källa? Innehåller den relevant information? Är det en förstahandskälla eller är det något som någon återberättar?
   
 • Hur väl täcker källan ämnet? Vilken typ av text är det – är den fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller är det en nyhetstext? Finns det referenser till andra källor?
   
 • I vilket syfte är källan skapad? Vill författaren informera, presentera sin forskning eller påverka läsarna på något sätt?
   
 • När publicerades materialet? Är materialet tillräckligt aktuellt för dina behov?
   
 • Vilka vänder sig materialet till? Till allmänheten, studenter, forskare eller till någon annan grupp?
   
 • Stämmer faktauppgifterna om du jämför dem med andra källor?