Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetLär dig söka - webbkurs

Var skall jag söka?

Bibliotekets söktjänst Primo är en bra utgångspunkt om man inte vet vilken databas man ska söka i. Den innehåller bland annat bibliotekets böcker och e-böcker, artiklar, tidskrifter och avhandlingar.

Bild som visar sökrutan i bibliotekets söktjöänst Primo.


Här kan du se en film som visar hur du söker:


Om du vill söka inom ett särskilt ämne som till exempel vårdvetenskap eller företagsekonomi så kan du välja att söka i en databas som är inriktad på ditt ämne. Du kan söka på två sätt:

Om du vet namnet på databasen kan du söka upp den i den alfabetiska listan:

Bild som visar webbsidan med bibliotekets databaslista.

Om du vill ha en förteckning över databaser inriktade mot ditt ämne så söker du i ämneslistan:

Bild som visar webbsidan med bibliotekets databaslista med fliken ämnen öppen.


Här kan du prova att söka i en databas. Tänk på att du när du söker i internationella databaser måste använda engelska sökord.