Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetLär dig söka - webbkurs

Tryckta källor - vad skiljer dem åt?

Tryckt information publiceras på många olika sätt och de har delvis olika målgrupper och användningsområden. Det är bra att vara uppmärksam på vad som skiljer dem åt.

Tidningsartiklar

Artiklar i dagstidningar är skrivna av journalister och vänder sig till allmänheten. Det kan vara en artikel som presenterar fakta om en aktuell händelse. Det kan också vara ett reportage eller en debattartikel.

Tidskriftsartiklar

En tidskrift eller ett magasin ges ut regelbundet men inte lika ofta som dagstidningar. Artiklarna i en viss tidskrift handlar oftast om ett speciellt ämnesområde. Exempel på olika typer av tidskrifter är populärvetenskapliga tidskrifter, kulturtidskrifter och föreningstidskrifter. Tidskrifter kan också vända sig till en viss yrkesgrupp.  

Vetenskapliga tidskriftsartiklar

För att en artikel skall räknas som vetenskaplig så skall den uppfylla flera olika krav. Den skall vara skriven av forskare för en akademisk målgrupp och publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Den bör också vara granskad av oberoende ämnesexperter innan den publiceras. Den granskningen kallas för peer review eller refereegranskning.

Avhandlingar

En avhandling är ett vetenskapligt arbete som beskriver ett forskningsområde och resultaten av forskningen.

Det finns två typer av avhandlingar:

  • En doktorsavhandling är ett vetenskapligt arbete som krävs för att få en doktorsexamen i Sverige.
  • En licentiatavhandling är inte lika omfattande som en doktorsavhandling. Licentiatexamen är en etappexamen i forskarutbildningen.

Den engelska termen för en doktorsavhandling är doctoral thesis eller dissertation.

Rapporter

En rapport är ett dokument som beskriver resultatet av t.ex.:

  • ett vetenskapligt forskningsarbete 
  • ett projekt
  • ett uppdrag

Konferenstryck (conference proceeding)

Forskare deltar ofta i konferenser (conferences, symposiums) för att presentera sin forskning. Presentationerna sammanställs och publiceras sedan ibland som konferenstryck.

Studentuppsatser

Andra studenters uppsatser kan ge en viss överblick över ditt ämne och ge tips på vidareläsning.

Kursböcker

Kursböcker kan ge en bred introduktion till ämnet men är oftast inte så aktuella och fördjupande som krävs för en uppsats. Ibland innehåller de användbara litteraturlistor.