Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetLär dig söka - webbkurs

Hittat för mycket eller för lite?

För många träffar

Om du får för många träffar kan du prova att:

  • Lägga till fler sökord
  • Göra en avgränsning i fråga om vilken typ av material du söker t.ex. markera att du bara vill ha träff på artiklar
  • Göra en avgränsning i fråga om tid t.ex. att du bara vill ha material från de senaste fem åren

Här kan du öva på att söka:


För få träffar

Om du får för få träffar kan du prova att:

  • Lägga till synonymer för ditt sökord och kombinera 
    termerna med OR
  • Avsluta sökordet med en asterisk så att du får träff
    på ordstammen och alla böjningsformer av ordet
  • Kontrollera att du har stavat rätt .

Här kan du öva på att söka: