Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Börja söka

Val av databaser

När du formulerat din sökfråga och hittat bra sökord så måste du också välja var du ska söka. Har du ett väl avgränsat ämne kan du välja en ämnesdatabas, till exempel en databas med inriktning mot vård eller mot pedagogik. Om du har ett mer tvärvetenskapligt ämne så kan det vara bra att börja söka i bibliotekets söktjänst Primo för att sedan gå vidare till mer ämnesinriktade databaser.

 

Peer review

När du är inne i de flesta databaser kommer du att se begreppet "peer review" bland de olika filtren där du kan göra avgränsningar för din sökning. Det ska du välja om du letar efter vetenskapliga tidskriftsartiklar, för det innebär att de är publicerade i en tidskrift som granskas av experter, och uppfyller kraven för vetenskaplighet. Däremot, om du söker efter exempelvis avhandlingar, böcker eller rapporter, ska du inte välja "peer review". Begreppet handlar enbart om vetenskapliga tidskriftsartiklar.

 

Citeringsdatabaser

I citeringsdatabaser hittar du på ett smidigt sätt information om hur artiklar har citerats av andra. Det betyder att det blir en "snöbollseffekt", där du kan följa hur forskningen har spridits och använts från den ursprungliga artikeln och på så sätt hitta nya intressanta artiklar. Du kan också se vilka artiklar som delar referenser med varandra, alltså bygger på samma källor och dämed har ett tydligt samband. Två exempel på citeringsdatabaser är Web of Science och Scopus.

 

Övningsuppgifter

1. Välj två databaser att prova att söka i. Vill du börja i bibliotekets söktjänst Primo, eller gå direkt in i en ämnesinriktad databas?

2. Bekanta dig med var du markerar "peer review" i dina valda databaser.