Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetDatabaser A-Ö

Välj bland bibliotekets databaser.

Loading...

Nya databaser

Loading...
Följande databaser är nyanskaffade eller utvärderas just nu för eventuell prenumeration.
Journal Analytics Medicine This link opens in a new window
Test
Database content: A database of journals describing peer-review policy, fees, quality metrics, and many more features that researchers find helpful in making decisions about where to publish. On trial until 31/03/2023.
Databasens innehåll: En databas med tidskrifter som beskriver peer-review policy, avgifter, kvalitetsmått och många fler funktioner som forskarna kan finna användbara för att fatta beslut om var de ska publicera. På prov till och med 2023-03-31.
Predatory Reports This link opens in a new window
Test
Database content: A subscription service containing a database for misleading and strange journals, and a database of “verified, reputable journals”, detailing those journals' acceptance rates and invited article percentages. On trial until 31/03/2023.
Databasens innehåll: En prenumerationstjänst som innehåller en databas för vilseledande och underliga tidskrifter, och en databas med verifierade, välrenommerade tidskrifter, med detaljer om dessa tidskrifters acceptansgrader och procentandelar för inbjudna artiklar. På prov till och med 2023-03-31.
Loading...
Loading...
title
Loading...