Gå till huvudinnehållet Mälardalens universitet | Mälardalens universitetInför uppsatsen - webbkurs

Skrivande

Akademiskt skrivande

Ditt akademiska skrivande kommer att utvecklas successivt under utbildningens gång, och det är många olika aspekter som ska slipas på, t. ex. grammatik, meningsbyggnad och användandet av begrepp från just ditt ämnesområde. I den här kursen har vi valt att fokusera på två färdigheter: att skriva om tidigare forskning samt att skriva referenser. Om du vill titta närmare på andra delar av akademiskt skrivande rekommenderar vi att du tar del av innehållet på Mälardalens universitets sidor för skrivande, som innehåller information om hjälpmedel, skrivguider, filmer och vidare handledning: